Međunarodni dan ljudksih prava obeležava se od  1950. godine,  što znači punih 70 godina. To se dogodilo dve godine nakon što je je 10. decembra u UN potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Ljudi širom sveta, apeluju danas da ne treba praviti nikakve razlike među ljudima. 

Ceo svet govori o ljudski pravima a šta to zapravo znači? Pod tim podrazumevamo pravo na život i slobodu, na dostojanstvo, privatnost i socijalnu zaštitu.  Ovaj dan nas podseća da treba da štitimo, građankse, političke, ekonomske, socijalne i kulturološke slobode,  svakog pojedinca.

Ako posmatramo ljudska prava kroz istoriju, imala su svoj začetak još pre 2500 hiljade godina, kada je persijski car oslobodio svoje robove i izjednačio sa ostalima. Deluje da je svet još rtada počeo da se menja ali postavlja se pitanje da li više o tome govorimo nego što na tome radimo.

Međunarodna deklaracija o ljudskim pravima, jedan je od najprevođenijih dokumenara jer ga možete pročitati na preko 500 jezika.