Međunarodni dan volontera obeležava se svakog 5. decembra kao podsetnik na dan kada je stvoren Program Ujedinjenih nacija za volontere, što se desilo 1970. godine. Cilj je da se stimuliše što veći broj ljudi širom sveta koji bi bili volonteri.

Pored toga što čine dobro delo, volonteri su kroz volontiranje u prilici da steknu nova znanja i veštine, da se povežu i ostvare kontakte i prijateljstva sa raznim ljudima i da se usavršavaju.

Volonteri UN pomažu najsiromašnijim i manje razvijenim zemljama i na taj način poboljšavaju uslove života onima kojima je to potrebno. Možemo da primetimo da se i u našoj zemlji, volonteri odazivaju različitim akcijama. Setimo se poplava u Obrenovcu ili mladih koji su pomagali starijima oko nabavke tokom vanrednog stanja.