Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se svakog trečeg decembra. Ovaj datum proglašen je od strane Ujedinjenih nacija i od 1992. godine obeležava se širom sveta.

Osobe sa invaliditetom susreću se sa nizom izazova i prepreka. Brigu o njima najčešće preuzima rodbina, što dovodi do odsustva socijalnog kontakta što može loše da utiče na psiho-fizičko stanje ljudi.

Procenjuje se da 10 odsto svetske populacije čine osobe sa invaliditetom. Prava osoba sa invaliditetom često su ugrožena, oni teže dolaze do posla, susreću se sa raznim teškoćama i problemima a nepristupačnost je ono što im dodatno otežava već komplikovanu situaciju. Izloženi su diskriminaciji i spadaju u veoma ranjivu grupu.

Danas se obeležava Dan osoba sa invaliditetom kako bi se ukazalo na važnost njihovog ravnopravnog učešća u društvu i poštovanje ljudskih prava.