Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. O nasilju nad ženama moramo da govorimo svaki dan i da delujemo preventivno a ne onda kada se ono dogodi ili na Međunarodni dan borne protiv nasilja nad ženama.

Kada govorimo o nasilju nad ženama najčešće pomislimo na fizičko nasilje jer je ono vidljivo golim okom ali pored toga žene trpe psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje. U nasilje spada i ugrožavanje spokojstva kao i druge vrste nasilja.

Kada govorimo o fizičkom nasilju ono je najuočljivije ali sve više žena se susreće sa psihičkim nasiljem i često ne ume da prepozna problem niti to smatra nasiljem.

Prema statističkim podacima svaka druga žena u Srbiji preživi neki oblik nasilja. Statistika takođe pokazuje da su ubijene žene, uglavnom, godinama trpele nasilje, pre nego što je došlo do tragičnog ishoda. Nasilje u porodici je najčešći oblik opštijeg problema nasilja nad ženama, dok su počinioci njihovi muževi ili partneri.

I dok mnogi smatraju da je nasilje u porodici sve učestalije, činjenica je da se zapravo o nasilju više govori i zauzima više pažnje u ondosu na prošla vremena.