Svetski dan okupacione terapije prvi put je pokrenut 27. oktobra 2010. Od tada je postao važan datum u kalendaru okupacione terapije za promociju i proslavu profesije na međunarodnom nivou.

Šta je Svetski dan okupacione terapije?

Svetska federacija okupacionih terapeuta (WFOT) je međunarodna profesionalna organizacija koja u čijem sastavu je 101 nacionala profesionalna organizacija za okupacionu terapiju. Svetski dan okupacione terapije je prilika da se poveća vidljivost rada na razvoju struke i da se promovišu aktivnosti WFOT-a na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kada je Svetski dan okupacione terapije? Jednom godišnje 27. oktobra

Cilj je da se Svetski dan okupacione terapije WFOT integriše sa drugim nacionalnim proslavama i promocijama misije i ciljeva okupacione terapije. Mnoge zemlje održavaju nedelju ili mesec okupacione terapije u oktobru. Ovo će pomoći povećanju svesti okupacionih terapeuta i društva o istinski globalnom uticaju okupacione terapije.

Doc.dr. Veselin Medenica