Evropski dan borbe protiv trgovne ljudimaa obeležava se 18. oktobra. Ovaj dan ima za cilj da skrene pažnju na postojanje ovog problema i da ukaže na to da žrtva trgovine ljudima može biti svako, bez obzira, na pol, obrazovanje, godine, mesto gde živi…

Istraživanja pokazuju zastrašujuće podatke. Prema podacima Ujedinjenih nacija 700.000 žena, dece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ljudima. Dva oblika koja podrazumevaju savremeno ropstvo odnose se na seksualnu eksploataciju i prinudni rad.  Surova igra brojeva pokazuje da je čak 27 miliona ljudi protiv njihove volje u ropskom položaju. Zarada od trgovine ljudima, koja nastaje na ljudskoj patnji, iznosi od sedam do šezdedeset milijardi dolara godišnje.

Zemlje u tranziciji još su podložnije ovom problemu. Srbija se takođe suočava sa trgovinom ljudima, ona je zemlja porekla, tranzita i krajnja destinacija trgovaca ljudima i njihovih žrtvi.