Ujedinjene nacije proglasile su 17. oktobar za Svetski dan borbe protiv siromaštva. Cilj obeležavanja ovog dana je podizanje svesti i skretanje pažnje  kako bi se iskorenilo sirmoaštvo u svim zemljama sveta, sa posebnim akcentom na zemlje u razvoju.  Svetski dan borbe protiv siromaštva obeležava se od 1987. godine i ove godine se obeležava 33.  put. Važno je pomenuti da se 1987. na otkrivanju spomenika posvećenog borbi protiv siromaštva u Parizu okupilo oko 100.000 ljudi.

Veliki broj ljudi širom sveta živi ispod granice siromaštva i ne uspševaju da zadovolje svoje osnovne potrebe. Prema procenama, u svetu ima više od 2,2 milijarde ljudi koji su siromašni ili su na pragu siromaštva. Godina koju je obeležila korona virus, koja je drastično uticala na ekonomiju, doneće nove podatke, koji su zabirnjavajući za ceo svet jer je evidentno da prolazimo kroz veliku globalnu krizu.

Istraživanja su pokazala da su ugroženiji oni koji žive u nerazvijenim krajevima, deca i mladi, neobrazovani i nezaposleni. Mnogočlane porodice, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom, takođe se suočavaju sa problemom siromaštva u većoj meri u odnosu na druge.