Međunarodni dan slepih obeležava se širom sveta kako bi ukazao na probleme sa kojima se susreću osobe koje ne vide ili imaju problem sa vidom.

Osobe sa ovim problemom susreću se sa fizičkim barijerama u vidu pristupa javnim površinama, prevozu, institucijama… Pored toga njima je otežano da dođu i do potrebnih informacija, usluga… Svaka radnja koju treba da obave prestavlja veliki napor.

Mnogi smatraju da je država ta koja treba da reši velike prepreke sa kojima se susreću osobe koje imaju problem sa vidom ali svako od nas može da pomogne, prilikom ulaska u prevoz, popunjavanja formulara, prelaska preko ulice i slično. Zažmurite na trenutak i pokušajte da obavite najjednostavniju radnju i uvidećete koliko je to teško, zato budimo ljudi i pomozimo ovim borcima da se lakše nose sa preprekama i izazovima koje su stavljene pred njih.