Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se svakog 10 oktobra u godini. Ovaj datum ustanovljen je 1992. godine na inicijativu Svetska Federacija za mentalno zdravlje u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom sa ciljem da se podstakne ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju i da se istakne važnost promocije mentalnog zdravlja.

Kada neko ima problema sa fizičkim zdravljem, uvek se trudimo da pomognemo i u poptunosti saosećamo ali to ne možemo da kažemo kada je u pitanju i mentalno zdravlje. Obolela osoba u svom okruženju često izaziva strah, nekada ne znamo kako da reagujemo, nekada se povlačimo i distanciramo.

Kako god da se ispoljava mentalna bolest i kako god je nazivali jedno je zajedničko svim nazivima a to je da ona onemogućava oboleloj osobi da bude zadovoljna sobom i okruženjem a često je koči u obavljanju prostih ili slkoženih radnji a svakodnevnica nije ni malo jednostavna.

Mentalna bolest je zdravstveni problem a odbacivanje ljudi sa ovim problemom, može samo da im nanese veću bol.