Međunarodni dan starijih osoba, obeležava se širom sveta, svakog 1. oktobra , u skladu sa Rezolucijom 45/106 koja je doneta na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 14. decembra 1990. godine.

Ove godine navršava se 30 godina od dana kada je rezolucijom doneta odluka o obeležavanju Međunarodnog dana starijih osoba.

Godina 2020 posebno je značajna i zbog toga što je svet zadesila pandemija a pokazalo se da su osobe starije životne dobi pod većim rizikom od ostalih.

Međunarodni dan starih promoviše pet strateških ciljeva Globalne strategije i Akcionog plana za starenje i zdravlje. Možemo izdvojiti cilj broj 3. koji kaže:” Оsigurаti zdrаv živоt i prоmоvisаti dоbrоbit svih u svim uzrаstimа”.