Osobe koje imaju problem sa sluhom, koriste se na prvom mestu srpskim znakovnim jezikom koji im omogućava komunikaciju i olakšava život. Gluve i nagluve osobe u Srbiji svakodnevno su suočene sa nizom prepreka na svakom koraku, susreću se i sa izazovima tokom odrastanja, školovanja, uz to ih prate problemi u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti ,informisanju.

Sama adaptacija u društvu za njih nije ni malo jednostavna niti laka. Nedostaci  koji se navode kao najveći problem su nedovoljno profesionalni tumači znakovnog jezika i nedostatak udžbenika prilagođenih njihovim potrebama. Sve to utiče na kvalitet njihovog života koji bi uz rešenje ovih problema bio veoma olakšan.

Njihov invaliditet, na pvi pogled  nije vidljiv ali već pri prvom susretu sa drugim ljudima, nailaze na mnogo prepreka. Međunarodni dan gluvih se obeležava sa ciljem da ukaže na sve izazove i poteškoće sa kojima se susreću ljudi koji imaju problem sa sluhom.