? Spot je nastao u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“ koji realizuje Grad Šabac i partneri Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda, u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.
? Projekat doprinosi osnaživanju i unapređenju društvenog položaja romske zajednice na teritoriji Grada Šapca i jača mehanizme za podizanje nivoa svesti o načinima efektivnog prevazilaženja diskriminacije romske populacije, a što za rezultat ima smanjenje stigme, isključenosti i ostvarenja pozitivnog uticaja na širu društvenu zajednicu.
? Planirani rezultati projekta su:
✔️ Osnivanje Mreže za integraciju romske manjinske zajednice (MIR), kroz koju će pripadnici Romske populacije dobijati najširi spektar informacija o svojim pravima, uslugama i mogućnostima negovanja kulture jezika, tradicije i običaja.
✔️ Podizanje kapaciteta održivog mehanizma – MIRa za eliminisanje diskriminisanosti, isključenosti i nejednakosti pripadnika Romske populacije.
✔️ Podignut nivo znanja među predstavnicima lokalnih medija i podignut nivo svesti pripadnika lokalne zajednice Grada Šapca o autentičnim kulturološkim vrednostima Romske populacije.
? Od 2000. do danas, Evropska unija donirala je više od 3.6 milijardi evra Srbiji. Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sledećim sferama: civilna zaštita, zaštita od poplava i pomoć poplavljenim područjima, obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport.
?? EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Republike Srbije ??. Evropska unija je donirala Srbiji više razvojnih sredstava nego svi drugi internacionalni donatori zajedno.