Danas se širom sveta obeležava međunarodni dan sećanja na trgovinu robljem i njenu zabranu.

Trgovina ljudima je jedan od problema koji potresa ceo svet. Zemlje u tranziciji u većoj meri se suočavaju sa ovim problemom. Žrtve trgovine ljudima mogu biti svi bez izuzetka. Često mislimo da se to dešava nekome drugom ali nažalost, može se dogoditi svakome od nas.

Trgovina ljudima podrazumeva držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije, kao i sve druge radnje koje mogu biti deo tog procesa. Sve u cilju ostvarenja novčane dobiti.

Kada govorimo o našoj zemlji, Srbija je zemlja, porekla, tranzita ali i krajnja destinacija. To znači da sa naših prostora potiču žrtve trgovine ljudima, preko naše zemlje prolaze, i na kraju, da se zadržavaju u našoj zemlji.

Da li je žrtva trgovine ljudima, obrazovana ili neobrazovana, iz grada ili malog mesta, nema pravila i zato je važno informisati se o tome i biti oprezan.

Skretanje pažnje javnosti na ovaj problem jedna je od ključnih stavki jer je važno da predupredimo potencijalne opasnosti a ako već dođe do te situacije, da  kao društvo, odreagujemo adekvatno. Na prvom mestu država i institucije  treba organizovano da pruže pomoć i podršku žrtvama ali i neprestano da rade na suzbijanju ovakvih kriminalnih radnji.

Kada govorimo o seksulanoj eksploataciji žena, važno je pomenuti da često postanu žrtve tako što budu prevaerene ili se zaljube ili preko lažnih oglasa za posao, što se dešava i kada su u pitanju muškarci i deca.