Svakog 12 avgusta širom sveta, obeležava se Dan mladih, tako i u našoj zemlji.  Ovaj dan je prilika da obratimo pažnju na sve omladince, učenike i studente.

Mladi se susrežu sa mnogim izazovima i oni variraju od zemlje do zemlje iako su određeni problem prepoznatljivi u svim društvima. Kada govorimo o Srbiji, problem koji najviše dotiče ovu populaciju jeste pronalaženje adekvatnog posla.

Negde uvek izostavimo da dovoljno vrednujemo njihovo mišljenje, a u senku padaju i njihovi potencijali i mogućnosti. To je ono na šta treba da obratimo posebnu pažnju.

Tu su i drugi izazovi, vezani za školovanje, jačanje samopouzdanja, pozticiju u društvu… Možemo da zaključimo da mladima nije lako da se snađu u svemu tome.