U okviru projekta “Jačanje kapaciteta lokalnih i romskih zajednica na teritoriji Grada Šapca za inkluzivne procese UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)” održana je obuka o društvenim mehanizmima nastajanja i održavanja predrasuda, te konstruktivnom pristupu društvenim razlikama i značaju interkulturalnosti. Obuka je bila namenjena predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva, a održana je u Centru za stručno usavršavanje Šabac , 03. i 04. jula 2020. godine.

➡️ Teme na koje su učesnici imali prilike da slušaju i uče odnosile su se na interkulturalni dijalog i različitost kultura, razumevanje društvenih mehanizma nastajanja i održavanja predrasuda i stereotipa prema manjinskim zajednicama, značaju razlike kao podsticaja za razvoj interkulturalnog učenja.

➡️ U ime Opštinske uprave Šapca, Centra za socijalni rad Šabac, predškolske ustanove, nevladine organizacije Asocijacija DUGA  i Caritas Šabac,obuci je prisustvovalo 10 profesionalaca koji su kroz aktivno učešće razmenili mišljenja, znanja i iskustva koja mogu da unaprede u radu i saradnji sa romskom zajednicom na teritoriji Grada Šapca i time doprinesu jačim inkluzivnim procesima.

➡️ Obuku su vodile Andrijana Nikolić i Radmila Avramović, iz Caritas-a Šabac.

➡️ Projekat realizuje Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije.