Generalna skupšrina UN zasedala je krajem osamdesetih i tada je uvrstila Svetski dan stanovništva u kalendar važnih datuma.Razlog tome je dostizanje broja od pet milijardi stanovnika. Svetski dan stanovništva obeležava se 11. Jula svake godine. Ovaj datum nam skreće pažnju na aktuelna pitanja i
potrebe populacije.

Kako statistika pokazuje do 2019 godine, svetska populacija je brojala7,62 milijarde ljudi, dok je Srbija imala 6,98 miliona stanovnika, saopštio je Republički zavod za statistiku povodom Svetskog dana stanovništva, 11. jula prošle godine.

Statistika takođe pokazuje i prosečni životni vek stanovništva. Prema tim podacima prosečna starost u svetu iznosi 30,4 godine a u Srbiji 43,2 godine.