Često se komentariše da ima sve više nasilja ali stvar je u tome da je ono zapravo sve vidljivije. Ono što je najvažnije je prevencija i da se nasilje predupredi ali ukoliko se ono već dogodi, podrška je od ključnog značaja.

Međunarodni dan podrške žrtvama nasilja obeležava se u mnogim zemljama sveta 26. juna, a utemljen je Konvencijom koju su donele Ujedinjene nacije, 1987 godine.

Kada kažemo nasilje, mislimo na bilo koji oblik torture. Tortura je apsolutno zabranjena Konvencijom UN. Ovaj datum ima za cilj da podigne glas protiv torture i drugih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja.