Od 2000. godine, kada su UN usvojile Rezoluciju , obeležava se Međunarodni dan izbeglica. Najnovije statistike su poražavajuće za ceo svet.  Milioni ljudi, bili su prinuđeni da napuste svoj dom a neki se s tim problemom suočavaju danas.

Srbija dočekuje ovaj datum,  kao zemlja koja se i dalje bori sa rešavanjem problema ljudi koji su tokom ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije morali da napuste svoje domove i ognjišta, ali je zajedno sa ostatakom sveta suočena i sa prilivom migranata sa Bliskog istoka i Afrike koji prolaze kroz našu zemlju u cilju da na Zapadu obezbede stabilniji život. Mnogi migranti koji prolaze kroz Srbiju ne vide našu zemlju kao krajnju destinaciju , a oni koji bi se za to odlučili morali bi da prođu kroz određene procedure.

Ono što je posebno uznemirujuće je činjenica da je sve veći broj dece koja su razdvojena od roditelja, maloletnika bez pratnje odraslih i dece koja su ostala bez roditeljskog staranja. Gotovo polovinu izbeglica, čine deca. Njihova zaštita mora da bude primarna a Srbija je obezbedila prihvatne centre kako bi izbeglicama obezbedila osnovne potrebe.