Peta obuka o identitetu, u okviru modula o prepoznavanju diskriminacije usmerene ka romskoj zajednici u Srbiji ?? i institucionalnim mehanizmima zaštite od diskriminacije, održana je za volontere ‘’Pokretnog vrtića’’ i ‘’Pokretne školice’’ koji će pružati aktivnu podršku deci i mladima ?? iz romske zajednice na teritoriji Grad Šabac, u petak, ?12. juna 2020. godine u Centar za stručno usavršavanje Šabac, a u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalne i romske zajednice na teritoriji grada Šapca za inkluzivne procese – UKLJUČIMO SE (Ključ za inkluziju)“.
? Projekat sprovode Grad Šabac, Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Visoka škola socijalnog rada iz Beograda u sklopu grant šeme programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija, ?? a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije.
? Projekat doprinosi osnaživanju i unapređenju društvenog položaja romske zajednice na teritoriji Grada Šapca i jača mehanizme za podizanje nivoa svesti o načinima efektivnog prevazilaženja diskriminacije romske populacije, a što za rezultat ima smanjenje stigme, isključenosti i ostvarenja pozitivnog uticaja na širu društvenu zajednicu. ✔️
EU u Srbiji
#EUpodrška #kljuczainkluziju #EUprojekat