Profesorka Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, Doc. dr Emina Borjanić Bolić, bila je gost diskusione grupe ” Mentalno zdravlje pomagača – sekundarna (vikarijska) traumatizacija kod pomagača” u okviru volonterskog servisa Fakulteta političkih nauka “KonekTaS”. Izveštaj sa događaja i prezentaciju možete pogledati na http://www.fpn.bg.ac.rs/34929.