Današnji dan posvećen je deci koja su bila ili koja su žrtve bilo kog oblika nasilja. Svakog četvrtog juna, obeležava se ovaj datum u mnogim zemljama sveta.

Ako posmatramo situaciju u našoj zemlji, primetićemo da su naša deca, uprkos svim naporima, i dalje izložena fizičkom i psihičkom zlostavljanju, ali i drugim vidovima zlostavljanja i zanemarivanja.  Ona su izložena nasilju u porodici, školama, okruženju, digitalnom nasilju…

Ne smemo da zaboravimo ni decu na ulici. Njihov broj je veliki kao i broj dece koja stupaju u prinudne brakove. Najčešće vlada mišljenje da su u pitanju deca iz romskih porodica ali tu su i deca drugih nacionalnosti, sa posebnom naglašenošću na decu iz osetljivih društvenih grupa. Još jedno od pitanja je i pitanje diskriminacije sa kojima se suočavaju najmlađi.

Statistika nam ne ide u prilog, stoga je primetno loša situacija, kada govorimo o nasilju u porodici i to u veoma ranom uzrastu kao i vršnjačkom nasilju.

 Iz navedenih razloga, važno je da o deci brinemo svaki dan a ovaj dan da iskoristimo kao podsećanje javnosti na to.