ISA ATHENA PROGRAM

Visoka škola socijalnog rada obrazuje visoko stručni kadar, izmedju ostalog, u oblasti socijalnog rada i zaštite.

U saradnji sa ISA-ISRAEL želimo da pored obrazovanja za pružanje pomoći ugroženim licima, uvedemo program osnaživanja žena, kao jedne od najranjivijih grupa u našem društvu i na taj način edukujemo i za proaktivno delovanje.

ISA ATHENA program , sa osnovnim motom “liderstvo zasnovano na unutrašnjim snagama”, obuhvatnim pristupom pruža mentalno, duhovno i fizičko osnaživanje žena, potrebno za liderstvo u sopstvenom životu i zajednici 21.veka