Porodica je osnovna ćelija svakog društva i ona je ključna za razvoj svakog pojedinca.  Međunarodni dan porodice obeležava se svake godine 15. maja, od 1993. godine. Generalna skupština UN proglasila je 15. maj za dan porodice i na taj način istakla važnost porodice za celokupno društvo.

Obeležavanje Međunarodnog dana porodice ima za cilj afirmaciju porodice, odnosno isticanje važnosti porodice za svakog pojedinca kao i njene vrednosti.  Ona predtsvalja  osnovu svakog društva.

Od rođenja a i tokom celog života, porodica je izvor ljubavi i ona je tu da štiti i pruži podršku ali i kritikuje kada je to potrebno.

Kada u porodici dođe do problema, u rešavanje se uključuju institucije i centar za socijalni rad kao važan segment.

Svima je u interesu da porodica funkcioniše na pravim vrednostima i načelima, stoga volite svoju porodicu i uvek budite tu za njih.