Njihov posao je težak i zahtevan ali ga one predano i savesno obavljaju i zato u ćast njima širom sveta se danas obeležava Međunarodni dan medicinskih sestara.

Medicinske sestre predstavljaju glavnu sponu između lekara i pacijenata.  Iako smo svesni  njihove važnosti, najčešće se žalimo upravo na ovu struku. Ipak treba da imamo jednu stvar na umu  a to je da u zemljama Evropske unije na 100.000 stanovnika radi najmanje 750 sestara, u Srbiji na isto toliko pacijenata radi manje od 500, pokazuju statistike. To je ujedno jedna od profesija koja najčešće napušta našu zemlju.

U vremenima kada Covid 19 vlada svetom, pokazalo se da je uređen zdravstveni sistem jedan od ključnih faktora za opstanak društva. Ne smemo da zaboravimo da su medicinske sestre važan činilac tog sistema. I dok im svake večeri aplaudiramo, ne smemo da zaboravimo da su bile na prvoj liniji u ovim teškim trenucima i onda kada sve ovo prođe.

Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se širom svetu, svake godine 12. maja, kao sećanje na  Florens Najtingel, britansku medicinsku sestru, koja je bila začetnica  modernog medicinskog  sestrinstva, kao priznate profesije.