Porodica je osnovna ćelija svakog društva i to je od davnina do savremenih civilizacija tako. Ipak porodica se kroz vekove menjala, menjali su se odnosi u njoj, vaspitanje, stil života, ali ne i suština.

Svetski dan porodice, obeležava se 15. maja još od 1994 godine. Ujedinjene nacije su proglasile ovaj datum kako bi skrenule pažnju na važnost porodice kao osnovnog elementa društva. Svake godine ovaj dan nosi simbolični naziv koji treba da nas podstakne na očuvanje porodice i pravih vrednosti unutar nje. Samo zdrava porodica može da garantuje uspeh nama kao pojedincima ali i društvu uopšte.

Svako dete treba da živi u bezbednom i podsticajnom okruženju. Iako se često govori o gubitku porodice kakvu znamo, porodica zapravo nikada neće izgubiti na vrednosti. Ona je tu da pruži podršku, razumevanje i utočište, ali i kritiku.

Iako su definicije porodice uopštene, svaki pojedinac bi svoju porodicu mogao da opiše potpuno drugačije, viđeno sopstvenim očima.

I u vremenu kada se suočavamo sa teškom situacijom u svetu, možda je baš ovo prilika da se okrenemo više porodici.