Doc. dr Sanja Đurđević

Naši „normalni životi“ mogu, s vremena na vreme, da dobiju malo intenzivniji tempo i provera mentalnog zdravlja sa iskusnim i sertifikovanim psihoterapeutom može biti od velike pomoći. Putem on-line sastanka to može biti veoma lako. Istraživanja su pokazala da su on-line konsultacije sa psihoterapeutom podjednako efikasne kao i tradicionalni susreti sa terapeutom „face-to-face“, a naročito u rešavanju iznenadnih, kriznih životnih situacija i problema.

Jedna švajcarska studija, o efektivnosti on-line psihoterapije, pokazala je da postoji značajan uspeh on-line psihoterapijskih seansi, u odnosu na psihoterapiju „face-to-face“. Izvor: University of Zurich. (2013, July 30). Psychotherapy via internet as good as if not better than face-to-face consultations. ScienceDaily. Retrieved March 17, 2020 from www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130730091255.htm

Naime, kod 57% pacijenata koji su u periodu od tri meseca bili na on-line terapiji, nestali su simptomi depresije i osećali su se bolje, u poređenju sa 42% pacijenata koji su u istom periodu bili na tradicionalnoj terapiji. On-line seanse su podrazumevale i pisanje mail-ova, a zaključak studije je da su on-line seanse bile uspešnije upravo zbog mogućnosti da pacijenti pročitaju svoju prepisku sa terapeutom i van seansi.

Istraživači ove, ali i drugih studija, poručuju da psihoterapija putem interneta može biti alternativa tradicionalnom modelu psihoterapije.

Razlog za određenu skeptičnost prema ovom načinu pružanja psihoterapije postoji ili iz nepoznavanja rada putem interneta ili zbog zabrinutosti za bezbednost podataka.

Naravno, profesionalna etika terapeuta nalaže da klijenta uputi na drugu, odgovarajuću vrstu terapije, ukoliko on-line terapija nije najbolji izbor za njega!

On-line savetovanje/psihoterapija može da se odvija putem telefona, mail-a, chat-a ili audiovizuelnih medijuma (Skype).

Prednosti u odnosu na tradicionalno (uživo) savetovanje:

-štedi vreme i novac, jer klijent ne mora da putuje i gubi vreme da bi došao do terapeuta. Jedino što je potrebno jeste da klijent na svom računaru/laptopu/mobilnom telefonu ima instaliran Skype program (mikrofon i slušalice su integrisani kod novih verzija laptopova i mobilnih telefona, a ukoliko se koristi računar potrebni su mikrofon i slušalice).

– za klijente koji komuniciraju bolje pismeno nego usmeno chat ili pisanje mail-a mogu biti bliži prirodnom načinu izražavanja. Pisanje moze da pomogne da klijent razmisli još jednom o svojim problemima i dođe u kontakt sa svojim emocijama, može da ga natera da se fokusira, da mu pojasni situaciju, dovede do uvida i emocionalnog olakšanja.

-E-mail i chat uvek može da se pročita više puta, dok se delovi razgovora lako zaborave.

-za klijente koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti da fizički dođu u ordinaciju terapeuta (invalidnost, elementarne nepogode, preseljenje…) održavanje on-line komunikacije sa terapeutom može da bude jedina opcija.

Radim on-line psihoterapiju već pet godina i verujte nemam ni jedan argument da je taj način manje efikasan od terapije uživo!

Doc. Dr Sanja Đurđević, sistemski porodični psihoterapeut

Preuzeto sa moje FB stranice : Psihoterapija- Dr Sanja Đurđević https://www.facebook.com/pg/onlinepsihoterapija/posts