Mentalno zdravlje ljudi za vreme trajanja pandemije je veoma bitno za funkcionisanje čitavog društva. Ova razmatranja o mentalnom zdravlju je razvilo Odeljenje SZO za mentalno zdravlje i upotrebu supstanci kao poruke koje ciljaju različite grupe da podrže mentalno i psihosocijalno blagostanje tokom čitavog perioda izbijanja COVID-19. Prenosimo deo ovih informacija koje se odnose na opštu populaciju.

  1. COVID-19 utiče i verovatno će uticati na ljude iz mnogih zemalja, na mnogim geografskim lokacijama. Ne povezujte ga sa bilo kojom etničkom ili nacionalnom pripadnosti. Budite saosećajni prema svima koji su pogođeni, u i iz bilo koje zemlje. Ljudi koji su pogođeni COVID-19 nisu učinili ništa loše i zaslužuju našu podršku, saosećanje i ljubaznost.
  2. Ne označavajte ljude sa bolešću kao „slučajeve COVID-19“, „žrtve“, “COVID-19 porodice” ili „zaražene“. Oni su „ljudi koji imaju COVID-19“, „ljudi koji se leče od COVID19“, „ljudi koji se oporavljaju od COVID-19“ i nakon oporavka od COVID-19 oni će nastaviti svoj život i nastaviti sa svojim poslom, porodicama i voljenim osobama. Važno je odvojiti osobu od identiteta definisanog COVID-19, kako bi se smanjila stigma.
  3. Smanjite gledanje, čitanje ili slušanje vesti zbog kojih se osećate anksiozno ili uznemireno; tražite informacije samo iz pouzdanih izvora i uglavnom preduzimajte praktične korake za pripremu svojih planova i zaštite sebe i voljenih osoba. Tražite ažurirane informacije u određeno vreme tokom dana, jednom ili dva puta. Iznenadni i gotovo stalni tok vesti o pandemiji može izazvati osećanje zabrinutosti kod bilo koga. Saznajte činjenice, a ne glasine i dezinformacije. Prikupljajte informacije u redovnim intervalima sa web stranica Svetske zdravstvene organizacije i platformi lokalnih zdravstvenih vlasti kako bi vam pomogli da razlikujete činjenice od glasina. Činjenice mogu pomoći u smanjenju strahova.
  4. Zaštitite se i budite podrška drugima. Pomaganje drugima u vremenu kada je to potrebno može biti od koristi osobi koja prima podršku kao i pomagaču. Na primer, briga o komšijama putem telefona ili briga o ljudima u vašoj zajednici kojima će možda trebati dodatna pomoć. Zajednički rad jedne zajednice može pomoći stvaranju solidarnosti u zajedničkom delovanju na COVID-19.
  5. Pronađite prilike za osnaživanje pozitivnih priča i pozitivnih slika lokalnih ljudi koji su iskusili COVID-19. Na primer, priče o ljudima koji su se oporavili ili koji su dali podršku voljenoj osobi, a spremni su da podele svoje iskustvo.
  6. Poštujte negovatelje i zdravstvene radnike koji pružaju podršku osobama pogođenim COVID-19 u vašoj zajednici. Odajte priznanje za ulogu koju su preuzeli kako bi spasili živote i sačuvali svoje najmilije.

Izvor: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_8

Priredio: Veselin Medenica