Dana 18.02.2020. u 12h, u okviru uvodnog predavanja na predmetu “Socijalno uključivanje i smanjenjenje siromaštva”, predstavnice Tima za
socijanu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije Dragana Jovanović Arijas, menadžerka tima i Ivana Maksić, član tima predstavili su studentima VŠSR rezultate tima u prethodnih 10 godina rada, a ujedno i upoznale ih sa merama Vlade Republike Srbije na povećanju socijalne uključenosti i smanjenju siromaštva.

Dogovoren je nastavak saradnje kroz praksu naših studenata u okviru aktivnosti Tima za socijanu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kao i kroz zajedničku realizaciju projekata i sl.