Profesorke Tatjana Milivojević i Emina Borjanić Bolić u emisiji Nauka 2019 – Dekodiranje nauke – Empatijsko sagorevanje na RTS 2.