Profesori Visoke škole socijalnog rada učestvovali u naučnoj emisiji “Nauka 2019: Dekodiranje nauke – Okupaciona terapija” koja je emitovana na RTS2.