Generealna skupština UN još 1990. godine, usvojila je konvenciju o zaštiti prava migranata na radu i njihovih porodica, a 10 godina kasnije proglašen je Međunarodni dan migranata.

Poslednjih godina broj migranata je sve veći, a svet se suočava sa pitanjem kako rešiti ovaj problem.

Istraživanja pokazuju da na svetu postoji više od jedne milijarde migranata, a jedan od ključnih problema je što migranti nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu i pristup lekarskim uslugama tokom migracije.

Kroz Srbiju je prošlo nekoliko desetina hiljada migranata, a neki od njih su izrazili želju da u Srbiji potraže azil.