Globalna inicijativa za astmu (GINA) , svake godine obeležava Međunarodni dan astme, kako bi širila svest o tome.

Istraživanja pokazuju da oko 300 miliona ljudi boluje od astme, a stručnjaci upozoravaju da broj obolelih među decom konstantno raste.

U Srbiji se pokazalo da skoro svako sedmo dete školskog uzrasta ima problem sa nekim oblikom astme, međutim kod dece su najčešće u pitanju blaži oblici.

Ovo je jedan od najčešćih uzroka mortaliteta u svetu, ali ukoliko se na vreme počne sa terapijom, ova bolest se može držati pod kontrolom.