Svakog 11. decembra,, obeležava se Međunarodni dan UNICEF-a.

Davne 1946. Godine, osnovana je organizacija UNICEFza ciljem da se pomogne deci.

Fond Ujedinjenih nacija za decu, je jedna od najvećih svetskih organizacija koja se bavi brigom o deci, njihovim pravima i brine o njihovim životnim potrebama.

Kažu da su deca ukras sveta i to lepo zvuči u teoriji, ali nažalost izostaje u praksi i misija UNOCEF-a se bazira upravo na tome, da život deteta poboljša na najbolji mogući način. Motiv organizacije se ogleda u tome da čovečanstvo duguje deci najbolje što ima.

Ova organizacija deluje širom sveta, a posebno veliku ulogu je imala nakon Drugog svetskog rata, kao i u zbrinjavanju dece u Africi.

Ova organizacija aktivna je i u Srbiji gde realizuje nekoliko važnih projekata.