Često čujemo pozivanje na  „ljudska prava“, ali šta su zapravo ljudska prava? To podrazumeva urođena prava svakog ljudskog bića, to znači univerzalna prirodna prava ili status nevezano od pravnih faktora, kao što su na primer pol, državljanstvo i slično.

Ljudska prava su definisana Međunarodnim pravom i pravom unutar većine država, ali su i dalje predmet polemike i rasprave širom sveta.  Ipak, ljudska prava imaju i vanpravnu  ulogu i čine osnovu svakog društva.

Smatra se da svako ljudsko biće treba da ima život dostojan čoveka, ali postavlja se pitanje da li je baš takva situacija u praksi? Možemo reći da se ova prava krše širom sveta, ali to ne treba da bude izgovor za izostanak reakcije i adekvatan odgovor na ovaj problem.

Kada govorimo o Srbiji, možemo zaključiti, da su mnoge zemlje ispred nas, ali sa druge ima i onih koji daleko ostaju za nama u smislu poštovanja ljudskih prava.