Profesorke Sanja Đurđević i Tatjana Milivojević u emisiji “Dobro jutro” na televiziji Studio B najavile konferenciju ALOS 2019.