Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.  Postavlja se pitanje da li je nasilja sve više ili se zaporavo o tome više govori. Brojke ubijenih žena, nisu samo brojevi statistike, one su nečije ćerke, majke, sestre, prijateljice….

Kada kažemo nasilje, obično pomislimo na fizičko nasilje i zanemarujemo druge podjednako teške oblike. Fizičko nasilje, vidljivo je golim okom najčešće i stoga je lako prepoznatljivo. Poznato je da neke žene šamar ne smatraju fizičkim nasilje, što je potpuno pogrešno. Tako je jedna od štićenica rekla inspektorima da je muž ne bije, već je „samo“ šamara.

Pored toga, smatra se da svaka druga žena trpi neki vid psihičkog nasilja. Omolovažavanje, vređanje, ucene, samo su neki od oblika ovog vida nasilja. Nažalost, žene ga često ne prepoznaju i smatraju tu situaciiju za normalan način komunikacije.

Seksualno nasilje, podrazumeva primoravanje žene na odnose, kao i učestvovanje u seksualnim odnosima koji ženi ne prijaju ili su ponižavajući.

Ekonomsko nasilje, ima više oblika, od toga da partner ne daje ženi novac, da mora da pravda svaki trošak i nema uvid u to koliko partner zarađuje, do toga da brani ženi da se zaposli ili čak ukoliko se zaposli da joj uzima platu.

Ugrožavanje spokojstva je još jedan vid nasilja, podrazumeva viku, izbacivanje iz stana, uništavanje stvari. Pored ovoga postoji još niz načina kako žena može da trpi nasilje.