Dan ugroženosti pacijenata u ratu, obeležava se na današnji dan 

Kada rat bukti,  okolnosti se drastično menjaju.  U ratu nije lako ni zdravom, a posebno bolesnom.

Ljudi koji imaju problema sa zdravljem , uglavnom su prepušteni sami sebi, a bolnice su obično prepune ljudi koji su teško bolesni, ali nedostatak sredstava, medikamenata i radnika često dovodi u pitanje život pacijenata.

Iz tog razloga važno je alarmirati javnost kako bi se skrenula pažnja na postojanje ovog problema.