Danas je Međunarodni dan studenata i srednjoškolaca. Ovaj dan posvećen je svim mladima koji idu u srednju školu, kao i onima koji idu na fakultet.

Nekad deluje da je lakše krenuti stranputicom, ali sa mladima treba raditi kako bi stekli znanja i bili ponos svakog društva. Ovo je dan koji podseća na to koliko je važno, obrazovanje, znanje, kao i pravda i pravednost.

Ne kaže se uzalud „Od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba“, ali toga postanemo svesni, kada ti dani budu daleko iza nas.