Koliko smo tolerantni prema drugima? Koliko imamo razumevanja? Strpljenja? Ovo je idealan dan da preispitamo sebe jer se danas obeležava Međunarodni dan tolerancije.

Imati razumevanja za druge, za one drugačije i na kraju poštovati i uvažiti tuđe mišljenje  predstavljaju osnovu tolerancije.

Čini se da se kao društvo sporo menjamo i da su nekada potrebne decenije. Tolerancija se uči još od malih nogu. Pored porodice, škola ima veliku ulogu u učenju dece toleranciji.

Često nemamo razumevanja za druge i ne osećamo empatiju, što je jedan od velikih problema. Da bi se to promenilo, moramo da pođemo od sebe.

Treba naglasiti da Deklaracijom o principima tolerancije, ona ne predstavlja ni povlađivanje ni ravnodušnost, već poštovanje širokog spektra kultura, načina izražavanja i humanosti, uz to treba dodati i priznanje ljudskih prava i sloboda drugih.