Svetski dan nauke, obeležava se u okviru Međunarodne nedelje nauke i mira.

Cela sedmica, posvećena je nauci, miru i razvoju. Na naučnoj konferenciji u Budimpešti, 1999. godine predložen je ovaj datum, kao nešto što bi trebalo obeležiti sa ciljem da se skrene pažnja na vezu između nauke i društva.

Nauka i održivi razvoj su ključne stvari za postojanje planete. Naučni centri i muzeji predstavljaju važan faktor za širenje ovih ideja.

Vrlo je važno da šira javnost bude deo ovog dana i uključi se u viziju očuvanja planete i mira uopšte.