Visoka škola socijalnog rada povodom usvanja Konvencije o pravima deteta na Generalnoj skupštini UN, 20.novembra 1989. godine obeležava 30 godina od njenog usvajanja.

Visoka škola socijalnog rada obeležava jubilej povodom usvajanja najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti dečijih prava. Pozivamo vas da prisustvujete i uzmete aktivno učešće na Tribini pod nazivom „Prava dece na alternativnom smeštaju i prava dece sa problemima mentalnog zdravlja na zdravstvenu zaštitu.“

Tribinu vode: doc. dr Ivana Milosavljević-Đukić i doc. dr Nataša Ljubomirović

Tribina je prijavljena Komori socijalno zaštite, za aktivno učešće se dobija pet aktivnih bodova Ili tri pasivna boda.
Kontakt osoba: Milica Popović, email:kontakt@asp.edu.rs
tel: 011/4040839

Vreme održavanja: 21.11.2019. od 14:00-16:00 časova.

S poštovanjem
Direktor
Vladimir Ilić