Svake godine, 8. novembra, obeležava se Svetski dan urbanizma.  To je dan koji je posvećen svim urbanistima, arhitektama i učesnicima u realizaciji urbanističkih planova.

Kolika je važnost ovog dana i niza zanimanja kojima je posvećen, govori činjenica da se obeležava širom sveta.

Pred urbanistima su veliki zadaci. Oni se gotovo uvek susreću sa prošlošću i sadašnjostu, a sada nastoje da se posvete i budućnosti.