Prikaz knjige “Sistemska, grupna i porodična terapija alkoholizma” dr Petra Nastasića, profesora Visoke škole socijalnog rada” na 9. Kongresu psihoterapeuta. Izlagač Prof. Sanja Đurđević