U Palati Jugoslavija je 24.i 25.10. održana konferencija “Unapređenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečije zaštite”, koja je okupila skoro 200 predstavnika vladinih institucija, akademskih zajednica, stručnjaka i pružalaca usluga iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije.
 
Direktor naše škole prof. dr Vladimir Ilić i doc.dr Sanja Đurđević aktivno su učestvovali u radu tematske grupe koja se bavila akademskim (univerzitetskim) obrazovanjem socijalnih radnika i tematske grupe na kojoj se razgovaralo o kontinuiranom obrazovanju u socijalnoj zaštiti.