Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju održan je 10. međunarodni skup – Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS.

Doc. dr Ivana Milosavljević-Đukić imala izlaganje na 10.međunarodnom skupu – Specijalna edukacija i rehabilitacija DANAS na temu: ” Zaštita dece žrtava i svedoka u krivičnom postupku”. Predavanje je bilo veoma zapaženo i izazvalo interesovanje kolega iz struke.

Posebno želimo da zahvalimo dekanu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju prof. dr Snežani Nikolić na sjajnoj organizaciji konferencije.