Na vežbama iz predmeta Osnovi pedagogije i Pedagoška psihologija koje vodi profesor dr Saša Stepanović, studenti  prve i druge godine su imali priliku da učestvuju u interaktivnom radu sa osobom sa velikim procentom oštećenja sluha.

On im je pričao o tome kako je razvio i usavršio motorne sposbnosti potrebne za pravilan govor i kako se potpuno socializovao uz velike napore i kroz rad sa logopedom i okupacionim terapeutom. Posebno je istakao važnost budućeg poziva studenata i istakao da studijama treba da pristupe ozbiljno, jer će od njihovog znanja i predanosti poslu zavisiti životi ljudi. 

Nakon toga studenti su stupili u neposrednu interakciju sa njim i pitali ga šta god ih je zanimalo u vezi njihovog budućeg rada. Pogledajte kako je bilo na vežbama.