Međunarodni dan siromaštva obeležava se širom sveta i to u trenutku kada je veliki broj ljudi na granici siromaštva ili ispod donje granice.

Oko 2,2 milijarde ljudi širom sveta se bori sa siromaštvom. dolazimo i do poražavajuće brojke od 22 000 dece i mladih koji svaki dan umru od posledica siromaštva.

 U Srbiji je blizu 270 000 korisnika socijalne pomoći. Statistike pokazuju da čak 50 000 građana živi ispod linije siromaštva.

Materijalna oskudica predstavlja nedostatak sredstava  kako bi se priuštila osnovna sredstva ili usluge.

Ovaj dan obeležava se od 1987. godine.