Danas je ispred Visoke škole socijalnog rada, šefica Departmana za okupacionu terapiju profesorka Ivana Ristić primila zahvalnicu u znak podrške slepim i slabovidim učenicima Muzičke škole “Kosta Manojlović” u Zemunu, povodom Dana belog štapa – 15. oktobra. Veoma nam je drago zbog uspostavljene saradnje između Visoke škole socijalnog rada i Muzičke škole “Kosta Manojlović”, za šta posebno zahvaljujemo Milici Filajdić.

Svetski dan belog štapa podseća svet na značaj belog štapa kao sredstva za samostalni život slepih i slabovidih. Podseća i da kreiranje politika, zakona i odgovarajuće infrastrukture može omogućiti samostalno i bezbedno kretanje slepih i slabovidih u svojim domovima, obrazovnim ustanovama, radnom okruženju, kao i njihovu uključenost u zajednicu.