U prostorijama Visoke škole socijalnog rada održana je međunarodna konferencija “French Revolution 230 years after – A critical view” u organizaciji Instituta za političke studije.