Svetski dan mentalnog zdravlja podseća nas da mislimo na druge, ali i na sebe.Mentalno zdravlje je od presudnog značaja za svakodnevno funkcionisanje.

Kada govorimo o fizičkim bolestima, obolelima pružamo podršku, ali kada govorimo o mentalnim najčešće ne znamo šta da radimo i radije se sklanjamo.

Mentalne bolesti utiču na misli, osećanja i ponašanje obolelih.

Mentalne bolesti nisu nešto čega se treba stideti, a većina ljud, nažalost, ne shvata kako je osobama koje pate od nekog poremećaja.

Depresija, anksioznost, opsesivno-kompusivni poremećaj i slično su danas svakodnevnica. Istraživanja pokazuju, da svaka peta osoba na svetu pati od nekog oblika mentalnoe bolesti.

Naši studenti i profesori su prisustvovali obeležavanju svetskog dana mentalnog zdravlja, ideja je bila da se simboličnim puštanjem balona na Trgu republike pruži podrška osobama sa mentalnim poteškoćama.